Upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, inaczej zwana upadłością osoby fizycznej, to procedura prawna, która pozwala osobie fizycznej, która nie jest w stanie spłacić swoich długów, uzyskać zwolnienie z ich spłaty lub zorganizować spłatę w ramach układu z wierzycielami. Upadłość konsumencka jest dostępna dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowane jako przedsiębiorcy.

Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej, osoba musi złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby. Sąd rozpatrzy wniosek i, jeśli uzna go za zasadny, ogłosi upadłość konsumenta. Wówczas powołany zostaje syndyk, który zajmuje się zarządzaniem majątkiem upadłego oraz negocjowaniem układu z wierzycielami. Po zatwierdzeniu układu przez sąd i spłacie wierzycieli w określonym czasie, osoba upadła może uzyskać zwolnienie z dalszej spłaty długów lub zostaje zwolniona z niektórych długów, jeśli nie ma możliwości ich spłaty.

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem ostatecznym dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów. Może być ona również alternatywą dla osób, które chcą uniknąć konieczności sprzedaży swojego majątku, aby spłacić długi. Zanim jednak zdecydujesz się na skorzystanie z upadłości konsumenckiej, warto skonsultować się z profesjonalistą. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w upadłościach konsumenckich. Skontaktuj się z moją kancelarią adwokacką w Piotrkowie Trybunalskim, aby uzyskać pomoc w ocenie sytuacji finansowej i wybrania najlepszego rozwiązania.

 
 

Drukuj  

Sprawy cywilne i gospodarcze...

Sprawy administracyjne...

Podział majątku ...

Odszkodowania ...

Free Joomla! templates by Engine Templates