Sprawy Karne

Odpowiedzialność karna została uregulowana w kodeksie karnym.

Prawo karne dzieli się na:

  • prawo karne materialne, które obejmuje zbiór przepisów prawnych określających czyny będące przestępstwami, a także reguły odpowiedzialności karnej za te czyny i środki prawne stosowane względem osób, które się ich dopuściły;
  • prawo karne procesowe określające zasady postpowania przed sądem podczas postępowania sądowego oraz podczas postepowania przygotowawczego;
  • prawo karne wykonawcze obejmujące szereg przepisów regulujących wykonywanie kar, stosowanie środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.

Adwokat Agnieszka Klimczak prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania. W celu zlecenia obrony należy umówić się na spotkanie.

W przypadku zlecenia obrony dla osoby zatrzymanej, każda osoba ma możliwość zlecenia takiej obrony. Po otrzymaniu upoważniania do obrony na podstawie art. 83 § 1 K.p.k. adwokat niezwłocznie kontaktuje się z osadzonym.

 


Drukuj  

Sprawy cywilne i gospodarcze...

Sprawy administracyjne...

Podział majątku ...

Odszkodowania ...

Free Joomla! templates by Engine Templates